Personale

Praktiserende læge Pearl Shelly Pedersen

 •  Lægevidenskabelig uddannelse fra Københavns universitet 2007
 •  Speciallæge i almen medicin 2014
 •  Praktiserende læge fra 2016
 •  Arbejdet på følgende hospitalsafdelinger: blandet intern medicin,  mavetarmkirurgisk, ortopædkirurgisk, pædiatrisk, gynækologisk,  psykiatrisk.
 • Tidligere arbejdet 1,5 år i Norge i almen praksis.
 • Indtrådt i klinikken som medejer d 1. Sep. 2020

 

Natalia3

Praktiserende læge Natalia Majumdar Nielsen

 • Lægevidenskabelig uddannelse fra Kbh. Universitet 1997
 • Speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin
 • Arbejdet på flg. hospitalsafdelinger: Medicin, kirurgi, gynækologi, psykiatri, pædiatri & alkoholenheden
 • Underviser i rygsygdomme, mindfulness og konflikthåndtering
 • Tidligere arbejdet i Sundhedsstyrelsen, DANIDA, som konsulent på PTU og Dansk Institut Mod Tortur
 • Aktuelt også konsulent på udvikling af klinik for integreret sundhed i indien
 • Indtrådt i klinikken som medejer d 1. Sep. 2015

Lone Pedersen 3

 

Sygeplejerske Lone Pedersen

 • Sygeplejerske-uddannelse i 1991
 • Varetager sygeplejerske- og sekretæropgaver i klinikken
 • Hospitalsansættelser inden for medicin, kirurgi og pædiatri
 • Master i Uddannelse og Læring 2016
 • Uddannet rygestopinstruktør og kostvejleder
 • Uddannelseskonsulent, kursusleder og underviser i PLO-efteruddannelsen (Lægedage og Kurser for personalet)

Uddannelseslæger:

Reservelæge Johan Wallentin

 • Lægevidenskabelig embedseksamen
 • Ansat pr 1.10.20 til 30.9.21 som uddannelseslæge i fase 3
  Herefter er Johan speciallæge i almen medicin

 

Vikarer:

Rikke Feldbæk Peitersen

 • Uddannet læge i 2009
 • Jeg har tidligere arbejdet på forskellige hospitalsafdelinger, i praksis på Nørrebro og i Lyngby samt i en kommunal alkoholbehandlingsenhed.
 • Jeg  har særlig interesse i  gynækologi, diabetes og børnesygdomme. Jeg bor i NV med min mand og to døtre.

 

Natasha Guseva

 • 1990 Medicinsk universitet i Skt. Petersburg Rusland
 • Speciel læge i kardiologi og almen medicin i Rusland
 • Egen praksis i Skt. Petersburg Rusland i 10 år
 • Kom til Danmark i 2002
 • Speciel læge i intern medicin geriatri 2011.
 • Arbejdet på neurokirurgiske, thoraxkirurgisk, medicinsk og psykiatrisk afd.
 • Taler dansk, engelsk og russisk, lidt spansk og fransk

 

 

Nyder sit otium

marianne_stor2

 

Praktiserende læge Marianne Stubbe Østergaard

 • Pr. 1.9.20 gået på pension og nyder sit otium

Tidligere medarbejdere:

christoffer

Christoffer Lundsgaard

 • Lægevidenskabelig embedseksamen 2018
 • Arbejdet som læge på Frederiksberg Hospitals medicinske afdelingen, herunder beskæftiget sig med hjertemedicin og ældremedicin.
 • Tidligere lægevikar på Psykiatrisk Akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital.
 • Er i klinikken fra  d 1.8.2018

Maria Just 3


Maria Just Galsgaard

 • Lægevidenskabelig eksamen 2010
 • Arbejdet på medicinsk og psykiatrisk afdeling i Dk.
 • Arbejdet i Norge og på Grønland
 • Frivilling i Børns Vilkår
 • Under uddannelse til praktiserende læge
 • Er i klinikken fra  d 1.1.18 og 1/2 år frem


Ditte Vendelbo Jørgensen

 • Lægevidenskabelig uddannelse 2014
 • Arbejdet som læge på forskellige medicinske afdelinger, herunder lunge -og hjertemedicinsk afd. samt i en akutmodtagelse
 • Arbejdet i en anden almen praksis som læge
 • Frivillig på hospital i Liberia i 6 mdr. her tilknyttet gynækologisk og obstetrisk afd.
 • Frivillig ved kræftens bekæmpelse
 • Er i klinikken fra d 1.9.17 og et 1/2 år frem.

soeren


Søren Lundgaard Larsen

 • Lægevidenskabelig uddannelse København 2013
 • Arbejdet som læge på skadestue, hjertemedicinsk afdeling, nyremedicinsk afdeling, lunge- og infektionsafdeling og i en anden almen praksis
 • Arbejdet med alkoholafhængighed i Alkoholenhederne
 • Været frivillig på hospital i Ghana og undervist i seksuelt overførte sygdomme.
 • Søren er under speciallægeuddannelse til praktiserende læge
 • Er i klinikken alle ugens dage i et halvt år indtil 1. februar 2017

Manije


Manije Nori

 • Lægevidenskabelig eksamen 2015
 • I klinikken fra 1.3.2016 – 31.08.2016

 

 

 

 

Annette er stoppet i klinikken pr. 1.11.20

Social- og sundhedsassistent Annette Inoue.

 • Social og sundhedsassistent uddannelse i 2000.
 • Varetager sygeplejerske -og sekretæropgaver i klinikken
 • Tidligere arbejdet på plejehjem , i hjemmesygeplejen og anden almen praksis.

 

Reservelæge Odin Justad

 • Lægevidenskabelig embedseksamen 2019
 • Herlev Hospital Neurologisk Afdeling
 • Start i klinikken 1.5.2020