Forside

Velkommen

Vi tilstræber behandling på et højt fagligt niveau. Samtidig lægger vi vægt på tillid, respekt og samarbejde med dig som patient i klinikken. Vi har bl.a stor interesse i børnesygdomme, luftvejssygdomme, psykiske lidelser, mindfulness og livssundhed. Klinikken er akkrediteret.

Klinikken fungerer som et team, bestående af læger, uddannelseslæger, sygeplejersker og lægesekretær vikar.

Alt personale arbejder i tæt kontakt med lægerne og vil kontinuerligt bliver superviseret og efteruddannet.

Vigtigt: Der er midlertidigt lukket ned for elektronisk tidsbestilling pga Covid-19 situationen.

Vi afventer fortsat retningslinjer for tidspunkter og rækkefølge for coronavaccination. Vi beder om tålmodighed.

Nedenfor lidt om hvem vi er og lidt om Corona.

Generationsskifte:
Pearl Shelly Pedersen er pr. 1.9.20 indtrådt som kompagnon i klinikken. Hun har overtaget Marianne Østergaards andel, og fortsætter samarbejdet med Natalia, Lone og Rikke.

Andre læger:
Uddannelseslæge fase 3:     Johan Wallentin.  1.10.20 - 30.9.21

Lægevikar:
Natasha Guseva

Nye patienter:
Husk at oplyse dit telf.nr. og mail add. til sekretæren første gang du kommer. Det en god ide at bede din tidligere læge sende din journal til os.

Corona-Covid-19:

Typiske Corona-symptomer er:

Hoste, ondt i halsen, muskelømhed i hele kroppen, hovedpine, svær træthed, feber (over 38), og svært ved at trække vejret. Men, man behøver ikke at have alle ting- og det kan udvikle sig lidt efter lidt. Du er velkomme til at ringe!

Vi henviser ved behov til Corona-podning på Hvidovre Hospital. Patienten skal benytte ”coronaprover.dk”, logge på med NemID, vælge pode-klinik og vælge ønsket tidspunkt.

Specielt om børn: https://admin.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

Hvis du har Corona-symptomer, vil vi derfor opfordre dig til at ringe til os, så prøver vi at løse tingene med en Telefon-konsultation. 

 Videokonsultationer  er nu muligt via App´en Min Læge.

Du skal først lave en telefonisk aftale om et bestemt tidspunkt for videokonsultationen. Du kan se instruktionen her (klik på billed for forstørrelse):

 

Fritagelse for anvendelse af mundbind:
Det er juridisk uafklaret om praktiserende læger kan fritage borgere for at anvende mundbind i det offentlige rum. Dermed har den praktiserende læge ikke lovhjemmel for at udarbejde en fritagelsesattest.
I stedet anbefales det at erstatte mundbind med plastik visir/skærm.

Vaccinationer: se også under vaccinations-fanen
Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr influenza- og pneumokok vaccination
Influenza vaccination: Fra 1.10.20 - 15.1.20 gravide dog til 28.2.20
Pneumokok vaccine: Fra 22.04.20 - 31.03.21
Kighoste vaccine: Fra 1.11.19 -01.04.21 til gravide ved 32 uge undersøgelse
HPV vaccine : Nu også til drenge der er fyldt 12 år d 1.7.19 eller senere

1813/lægevagten
Ved akut sygdom eller skade i aften- og nattetimer og i weekenden: ring 1813.
Ved livstruende sygdom: ring 112

Du kan lave korte E-mail-konsultationer, tidsbestilling og forny recepter her:

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonSKRIV TIL LÆGEN

ReceptfornyelseRECEPTFORNYELSE

-Patienter hos de læger, vi er vikar for, kan kun bestille tid telefonisk.

Nye regler:
• Fornyelsen af afhængighedsskabende midler sker almindeligvis ved konsultation.
• Vedrørende tolk: Fra 1. juli 2018 bliver patienter som har boet mere end 3 år i Danmark, og har behov for tolk ved kontakt med læge eller sygehus, efterfølgende af regionen opkrævet et betydeligt gebyr.

Klinikken er i øjeblikket åben for tilgang af nye patienter.
Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

And in English
Welcome. We aim to provide a high standard treatment and service. We offer email consultations, with on-line appointment bookings and prescriptions request available on our webpage. Telephone consultations with the doctors: Week-days between 8-8.30 am. Telephone appointments, general queries and precriptions: Monday, Tuesday, Thursday and Friday between 8.30-12am. Wednesdays from 2-3pm. If you need out of hours assistance, please call 1813

Lotusblad-igen-igen