Forside

Velkommen

Vi tilstræber behandling på et højt fagligt niveau. Samtidig lægger vi vægt på tillid, respekt og samarbejde med dig som patient i klinikken. Vi har bl.a stor interesse i børnesygdomme, luftvejssygdomme, psykiske lidelser, mindfulness og livssundhed. Klinikken er akkrediteret.

Klinikken fungerer som et team, bestående af læger, uddannelseslæger, sygeplejersker og lægesekretær vikar.

Alt personale arbejder i tæt kontakt med lægerne og vil kontinuerligt bliver superviseret og efteruddannet.

Ferie:
Natalia holder ferie den 27. maj til den 7. juni begge dage incl.

Coronasikre konsultationer:

Vores forventninger til dig for ikke at blive nære kontakter: Mød kun efter aftale. Mød præcis til tiden. Brug mundbind i opgang, elevator, venteværelse og konsultationsrum. Hvis du er kommet for tidlig, da vent på gaden. Sprit hænder med to pump ved ankomst. Hold to meters afstand i venteværelset. Undlad at røre ved noget i venteværelset. Kom alene i konsultationen (med mindre du bruger tolk). Kom kun én forældre som ledsager ved børneundersøgelser.

Vores retningslinjer for os selv for ikke at blive nære kontakter: Konsultationstiden begrænses til 10 minutter. Vi holder to meters afstand hvis muligt. Vi bruger mundbind. Ved behov for berøring ved undersøgelse bruger vi handsker. Vi spritter overflader, hænder og instrumenter af mellem hver konsultation. Vi lufter ud i konsultationsrummet.

Nedenfor lidt om hvem vi er og lidt mere om Corona.

Generationsskifte:
Pearl Shelly Pedersen er pr. 1.9.20 indtrådt som kompagnon i klinikken. Hun har overtaget Marianne Østergaards andel, og fortsætter samarbejdet med Natalia, Lone og Rikke.

Andre læger:
Uddannelseslæge fase 3:     Johan Wallentin.  1.10.20 - 30.9.21

Lægevikar:
Natasha Guseva

Nye patienter:
Husk at oplyse dit telf.nr. og mail add. til sekretæren første gang du kommer. Det en god ide at bede din tidligere læge sende din journal til os.

Corona-Covid-19:

Typiske Corona-symptomer er:

Hoste, ondt i halsen, muskelømhed i hele kroppen, hovedpine, svær træthed, feber (over 38), og svært ved at trække vejret. Men, man behøver ikke at have alle ting- og det kan udvikle sig lidt efter lidt. Du er velkomme til at ringe!

Vi henviser ved behov til Corona-podning på Hvidovre Hospital. Patienten skal benytte ”coronaprover.dk”, logge på med NemID, vælge pode-klinik og vælge ønsket tidspunkt.

Hvis du har Corona-symptomer, vil vi derfor opfordre dig til at ringe til os, så prøver vi at løse tingene med en Telefon-konsultation. 

 Videokonsultationer  er nu muligt via App´en Min Læge.

Du skal først lave en telefonisk aftale om et bestemt tidspunkt for videokonsultationen. Du kan se instruktionen her (klik på billed for forstørrelse):

 

Fritagelse for anvendelse af mundbind:
Det er juridisk uafklaret om praktiserende læger kan fritage borgere for at anvende mundbind i det offentlige rum. Dermed har den praktiserende læge ikke lovhjemmel for at udarbejde en fritagelsesattest.
I stedet anbefales det at erstatte mundbind med plastik visir/skærm.

Vaccinationer: se også under vaccinations-fanen
Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr influenza- og pneumokok vaccination
Influenza vaccination: Fra 1.10.20 - 15.1.20 gravide dog til 28.2.20
Pneumokok vaccine: Fra 22.04.20 - 31.03.21
Kighoste vaccine: Fra 1.11.19 -01.04.21 til gravide ved 32 uge undersøgelse
HPV vaccine : Nu også til drenge der er fyldt 12 år d 1.7.19 eller senere

1813/lægevagten
Ved akut sygdom eller skade i aften- og nattetimer og i weekenden: ring 1813.
Ved livstruende sygdom: ring 112

Du kan lave korte E-mail-konsultationer, tidsbestilling og forny recepter her:

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonSKRIV TIL LÆGEN

ReceptfornyelseRECEPTFORNYELSE

-Patienter hos de læger, vi er vikar for, kan kun bestille tid telefonisk.

Nye regler:
• Fornyelsen af afhængighedsskabende midler sker almindeligvis ved konsultation.
• Vedrørende tolk: Fra 1. juli 2018 bliver patienter som har boet mere end 3 år i Danmark, og har behov for tolk ved kontakt med læge eller sygehus, efterfølgende af regionen opkrævet et betydeligt gebyr.

Klinikken er i øjeblikket lukket for tilgang af nye patienter.
Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

And in English
Welcome. We aim to provide a high standard treatment and service. We offer email consultations, with on-line appointment bookings and prescriptions request available on our webpage. Telephone consultations with the doctors: Week-days between 8-8.30 am. Telephone appointments, general queries and precriptions: Monday, Tuesday, Thursday and Friday between 8.30-12am. Wednesdays from 2-3pm. If you need out of hours assistance, please call 1813

Lotusblad-igen-igen