Forside

Velkommen

Vi tilstræber behandling på et højt fagligt niveau. Vi har bl.a stor interesse i børnesygdomme, luftvejssygdomme, psykiske lidelser, mindfulness og livssundhed. Klinikken er akkrediteret.

Klinikken har uddannelseslæger:
Aktuelt: Læge Rikke Feldbæk Peitersen

Vikar Læge Natalia Guseva

Arbejdsdage:
Marianne arbejder fortrinsvis: Mandag, onsdag formiddag og torsdag
Natalia arbejder fortrinsvis: Tirsdag, onsdag eftermiddag og fredag

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Fra fredag den 1. november kan alle gravide i 3. trimester gratis blive vaccineret mod kighoste. Tilbuddet varer frem til den 31. januar 2020. Formålet med at vaccinere gravide mod kighoste er at beskytte nyfødte børn i deres første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge sygdom og indlæggelse af barnet.Vaccination af gravide mod kighoste gives i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge ved fulde 32 uger.Gravide i 3. trimester, som allerede har haft den 3. graviditetsundersøgelse tilbydes vaccination ved en ny konsultation. Der anbefales ikke vaccination af gravide, der har mindre end én uge til forventet fødsel. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at gravide med flerfoldsgraviditet og andre gravide, som er i risiko for at føde for tidligt, drøfter vaccinationen med lægen eller jordemoderen.

Lægetelefon og akut tid samme dag: kl. 8-8.30
Tidsbestilling, recepter og gode råd mm: kl. 8.30-12, dog onsdag kl. 14-15

Konsultationer
Konsultationer fra 8.30-15. Onsdag fra 9-18

1813/lægevagten
Ved akut sygdom eller skade i aften- og nattetimer og i weekenden: ring 1813.
Ved livstruende sygdom: ring 112

Du kan lave korte E-mail-konsultationer, tidsbestilling og forny recepter her:

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonSKRIV TIL LÆGEN

ReceptfornyelseRECEPTFORNYELSE

Er du ny hos os er det en god ide at bede din tidligere læge sende journalen til os.
-Patienter hos de læger, vi er vikar for, kan kun bestille tid telefonisk.

Nye regler:
• Fornyelsen af afhængighedsskabende midler sker almindeligvis ved konsultation.
• Vedrørende tolk: Fra 1. juli 2018 bliver patienter som har boet mere end 3 år i Danmark, og har behov for tolk ved kontakt med læge eller sygehus, efterfølgende af regionen opkrævet et betydeligt gebyr.
• Influenzavaccination er muligt i klinikken indtil slut december. Gratis for gravide, >65-årige og ved alvorlige sygdomme.

Klinikken er i øjeblikket lukket for tilgang af nye patienter.
Husk dit sundhedskort, hver gang du besøger os.

And in English
Welcome. We aim to provide a high standard treatment and service. We offer email consultations, with on-line appointment bookings and prescriptions request available on our webpage. Telephone consultations with the doctors: Week-days between 8-8.30 am. Telephone appointments, general queries and precriptions: Monday, Tuesday, Thursday and Friday between 8.30-12am. Wednesdays from 2-3pm. If you need out of hours assistance, please call 1813

Lotusblad-igen-igen