Lungebetændelse

//

Lungebetændelse

Klassisk lungebetændelse
Den egentlige lungebetændelse, der er behandlingskrævende, er den bakterielle lungebetændelse, bl.a. pneumokok lungebetændelsen = den man kunne dø af i gamle dage. Den er forholdsvis sjælden.

Her får man hurtigt høj feber (39-40 grader), hoste, hurtig stødende vejrtrækning og man føler sig meget syg – ikke bare lidt utilpas.

Her er akut henvendelse og hurtig behandling med penicillin vigtig.

Vores ældre patienter kan dog have bakteriel lungebetændelse uden så høj feber.

Mycoplasma og Klamydie lungebetændelse kaldes atypiske, fordi symptomerne ofte er langvarige (fx 2 uger) men mildere, altså kun let forhøjet temperatur (fx. 38 grader), hoste og vejrtræknings lungebetæpneumoniae infektion.
Behandlingen kan ofte afvente pode-svar.

Kold lungebetændelse – findes ikke
Kold lungebetændelse findes ikke. Det er en gammel populærbetegnelse for enhver tilstand med hoste uden feber. Men ved alle lungebetændelser har man feber, også ved de såkaldte atypiske lungebetændelser (se ovenfor)

Langvarig hoste uden feber kan hos unge skyldes en slem forkølelse, irritation i bronkierne eller astma (se under astma), men er altså sjældent/aldrig lungebetændelse. Hos ældre kan det også skyldes KOL (rygerlunger).

Andre forklaringer er også mulige, så det er fint og ok at kontakte lægen.