Attester

Der findes flere former for attester, som udfyldes af lægen. Det gælder for alle attester, der indeholder personlig information om dig, at du selv skal give samtykke til at lægen skriver attesten. Her nævnes de hyppigste attester.

Kommunale attester

Indhentes og betales af kommunen. Ofte ifm. med sygefravær og pensionssager.

Forsikringsattester

Indhentes af forsikringsselskabet ifm. skadesager eller afbestilling af rejser. Betales enten af selskabet eller af dig.

Attest ved sygefravær

Forlanges ofte af arbejdsgiver ifm. sygdom. Der findes aktuelt to typer attester, “Mulighedserkæringen” samt en friattest. Begge attester kræver, at du møder op til konsultation hos lægen.

Attest ved graviditet og flyrejse

Ved en ukompliceret graviditet må du gerne flyve indtil 2 uger før termin. Ofte forlanger flyselskabet en lægeattest fra 8-4 uger før termin og rejsen må ikke vare over 4 timer. Mellemlandinger er ok. Ved flerfoldsgraviditeter kræves lægelig attestation fra 12 uger før termin. Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab, og det anbefales, at man undersøger hvilke regler der er i det specifikke selskab. Attesten betales af den gravide.

Kørekortattest

Forlanges ifm. erhvervelse eller fornyelse af kørekort. Betales af patienten. Husk at medbringe et pasfoto!