Kronisk sygdom

Har du en kronisk sygdom, anbefales det at du laver en aftale med lægen om regelmæssig kontrol.

Rygerlunger (KOL)

Det anbefales at du kommer til en grundig undersøgelse mindst en gang årligt år, fx ved din fødselsdag. Vi vil gerne høre om din tilstand og bekymringer. Medicinen gennemgåes og justeres ved behov. Derudover skal du være opmærksom på at blive vaccineret mod influenza i perioden oktober til december. Det er gratis for dig med KOL. Du kan også overveje at blive vaccineret mod lungebetændelse (pneumokokker).

Ved forværring, fx øget åndedrætsbesvær og/eller hoste, tilrådes du straks at ringe efter akut eller hurtig tid, så din tilstand ikke forværres unødigt

Forhøjet blodtryk

Ved forhøjet blodtryk anbefales kontrol mindst en gang årligt. Ved hvert besøg måler lægen dit blodtryk. Blodtrykket er udgangspunkt for en samtale om livsstil. Medicinen gennemgåes og justeres ved behov.

Indimellem tages blodprøver, urinprøve og hjertediagram (EKG). Ligeledes tales om risikofaktorer og medicinen justeres.

Det kan anbefales det at man selv køber et blodtryksapparat og holder øje med blodtrykket derhjemme, fx hver 3. måned. Ofte vil lægen  bruge hjemmeblodtrykket til vurdering af behandlingen eller ved udredningen af sygdommen.

Sukkersyge

Ved sukkersyge anbefales kontrol mindst en gang årligt (årskontrol), og ofte hyppigere, afhængig af sværhedsgrad og evt. problemer med medicinen.

Inden hvert besøg tages blodprøver og blodtryk og vægt måles.  Vi vil gerne høre om din tilstand og evt. bekymringer. Livsstilsændringer og de aftalte mål fra tidligere besøg diskuteres. Tilsidst justeres din medicinske behandling.

Ved årskontrol undersøges også din hjertefunktion (hjertediagram) ligesom dine fødder undersøges for blodtilførsel og følesans. Der tales om eventuelle senkomplikationer til sygdommen og nye behandlingsmål for det næste år fastlægges.

Har du type 2 diabetes kan alle kontroller ofte klares hos egen læge. Ved type 1 sukkersyge foregår kontrollerne typisk i samarbejde mellem hospital og egen læge.