Praktiserende læge Pearl Shelly Pedersen

 •  Lægevidenskabelig uddannelse fra Københavns universitet 2007
 •  Speciallæge i almen medicin 2014
 •  Praktiserende læge fra 2016
 •  Arbejdet på følgende hospitalsafdelinger: blandet intern medicin,  mavetarmkirurgisk, ortopædkirurgisk, pædiatrisk, gynækologisk,  psykiatrisk.
 • Tidligere arbejdet 1,5 år i Norge i almen praksis.
 • Indtrådt i klinikken som medejer d 1. Sep. 2020

Sygeplejerske Lone Pedersen

 • Sygeplejerske-uddannelse i 1991
 • Varetager sygeplejerske- og sekretæropgaver i klinikken
 • Hospitalsansættelser inden for medicin, kirurgi og pædiatri
 • Master i Uddannelse og Læring 2016
 • Uddannet rygestopinstruktør og kostvejleder
 • Uddannelseskonsulent, kursusleder og underviser i PLO-efteruddannelsen (Lægedage og Kurser for personalet)

Uddannelseslæger:

 

Reservelæge Jeppe Meyer er hos os fra 01.02.23-31.07.23

 • Lægevidenskabelig embedseksamen januar 2019
 • Gastrokirurgsisk afdeling Slagelse 2019
 • Ortopædkirurgisk afdeling Aalborg 2019
 • Lungemedicinsk afdeling Hvidovre 2020
 • Onkologisk afdelig Rigshospitalet 2021